Ép Cọc âm Là Gì?

Ép cọc âm là gì?

Ép cọc âm là ép cọc bê tông xuống sâu hơn mặt bằng thi công một khoảng cách nhất định, số mét âm tính từ đầu của đoạn cuối cùng đến mặt bằng thi công ép cọc (như hình vẽ).…

Read More